Unavené vedení města, nezájem, bez nápadů, odpor k jiným názorům, hrůza z vizí a koncepcí, dlouhodobé nevyužívání možností žádat si o dotace, podpora a prosazování vlastních zájmů, hlasování ve svůj prospěch na jednáních zastupitelstva, nezájem o širší spolupráci, nevstřícnost k jiným názorům, odpor k věcem běžným v 21. století. To jsou současné Libčice.

Co je výsledkem? V našem městě se bohužel zastavil čas. Ve srovnání s podobnými městečky u nás v mnoha posledních letech nevzniklo téměř nic, co by zajistilo město.

Ještě že v Libčicích žije tolik šikovných a aktivních lidí, kteří se snaží o co nejpestřejší možnosti pro různé skupiny obyvatel.

Co nabízíme my pro správu města? Především vstřícnost, profesionalitu a taky, jak se říká, široký záběr.

Naši lidé mají zkušenosti z mnoha oblastí života: Jsou připraveni věnovat dostatek energie, času a nápadů správě města ve všech oblastech jeho života.

Jaká bude správa města s námi?

  • Především vstřícná, naslouchající, komunikativní, spravedlivá.
  • Správu města vnímáme jako službu občanům, vždyť si ji lidé platí ze svých daní.
  • Vítáme nápady a náměty pro rozvoj Libčic a zlepšení života v našem městě.
  • Libčice byly, jsou a budou pro nás vždy na prvním místě

Sečteno a podtrženo: správa našeho města opravdu potřebuje spravit.

Máte na správu našeho města podobné názory?

Tak nás, prosím, podpořte. S Vámi to dáme!

Ilona Chrtová