Mocný ekonomický růst dolehl i na Libčice, kdy abnormální poptávka po vlastně jakémkoliv bydlení zaměřila pozornost developerů i na naše dosud klidné městečko. Myslíme, že právě to čeho si můžeme na Libčicích vážit, je jejich poklidnost, nekonfliktnost, přirozený a postupný rozvoj. Ano rozvoj je nutný obec a město se musí posouvat dál, vyvíjet se, nemůže ustrnout, protože poté by přišla stagnace.

V současné době se ovšem v Libčicích plánuje několik developerských projektů, které mají v krátké době zvednout počet obyvatel Libčic i přes 5000 obyvatel. To je o 45% více než mají v současné době.

V hlavách nás všech musí vytanout myšlenka, co tento abnormální nárůst s Libčicemi udělá, zda se vejdou mé děti do školky, školy, zbude pro ně místo na zájmových kroužcích. Již nyní se stává, že strávíme čekáním u jediného doktora hodiny. Jak to bude vypadat po takovémto rozvoji? Budu nyní čekat celý den na základní ošetření, budou všichni nově příchozí jezdit k vlaku auty? Otázek přichází na mysl nepřeberné množství. A bohužel při pohledu na okolní obce Bášť, Kozinec, Klecany, Velké Přílepy, nevidíme mnoho úspěšných příkladů rozvoje, a tedy tyto obavy jsou tedy zcela oprávněné.

Naší snahou je, abychom zabránili živelnému a neřízenému rozvoji Libčic.

Jedině neustálým tlakem a nastavením jasných podmínek prohnaným developerům můžeme zvrátit nepříznivý vývoj. Developer musí zajistit dokonalou integraci nové zástavby do struktury města a my zajistíme, aby nevznikl samostatný satelit na kraji Libčic. Dále není možné, aby vznikala nová zástavba takovým způsobem, který výrazně nepříznivě ovlivní stávající zástavbu a obyvatele.

Developeři se musí podílet na rozvoji celé obce. Kvůli nim bude třeba posílit technickou infrastrukturu, občanské vybavení i dopravní infrastrukturu nad rámec řešeného území resp. na celém území ovlivněné záměrem developera. To znamená, že pokud třeba bude nutné navýšit kapacitu čistírny odpadních vod, provede to developer nebo se na ní bude finančně podílet. Pokud bude svůj záměr připojovat na kapacitně a stavebně nevyhovující komunikaci bez chodníků, tak jí bude muset celou upravit, podílet se na rozšíření školky, školy zdravotního střediska až do výše předpokládaného nárůstu obyvatel.

Toho se dá dosáhnout správně nastavenými územními plány a regulačními plány. A hlavně fungující radnicí a správou města, která nepůjde těmto developerským baronům na ruku, protože jejich cílem není zajištění kvalitního života v obci pro stávající i nově příchozí, ale pouhá snaha o maximalizaci zisku.

A to se jim leckde daří a právě tito doslova nenažraní developeři jsou díky používání postranních taktik prakticky jediný, kteří jsou v ČR schopní ve stávajícím legislativním prostředí něco postavit, na rozdíl od občanů nebo státních organizaci.

Je tedy otázkou proč stávající vedení, které je hluboce zatíženo spornými prodeji pozemků, jde těmto peněz chtivým developerům na ruku, což lze usuzovat například dle prvních doslova děsivých prezentovaných plánů rozvoje oblasti v Letkách nebo v okolí náplavky.

Opravdu chcete Libčice, kde bude nová oblast pro 1500 lidí napojena jedinou komunikací a ještě mimo město nebo kde na náplavce vznikne velké parkoviště?