Ve středu 22. 6. jsme na zastupitelstvu přijali usnesení, kterým jednoznačně odmítáme aktuální snahu části starostů z Prahy východ, podporovanou zejména Suchdolem, o znovuotevření debaty o přesunu trasy dálničního obchvatu Prahy na Libčice:

Zastupitelstvo města odmítá otevření debaty o změně již schváleného trasování severozápadního okruhu Prahy. Zastupitelstvo města opětovně zdůrazňuje, že nesouhlasí s variantou Ss. a vyjadřuje podporu výstavbě ve variantě J. Varianta Ss. neodvede tranzitní dopravu, nebude využívána a představuje nehospodárné nakládání s veřejným majetkem, protože se její využití bude překrývat s budoucím obchvatem Kralup, tedy přeložkou silnice 240. Naproti tomu varianta J odvede tranzitní dopravu a jako jediná se vhodně doplňuje s plánovaným obchvatem Kralup, přeložkou silnice 240.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města jednáním s příslušnými DSO ve smyslu výše uvedeného usnesení.

Více zde: Libčice: Jasné ne! posouvání obchvatu Prahy na sever