Na začátku března svolalo vedení města reprezentované Liběhradem TOP 09 ANO s nemalou mírou arogance jednání zastupitelstva města s jedním jediným bodem. Dokonce ani nebyl obvyklý závěrečný „bod různé“ spojený s diskusí s občany, kteří na jednání přijdou. Liběhrad ANO TOP 09 pouze požadovali odhlasovat jiné termíny pro konání dalších zastupitelstev, když přitom o několik dní předtím oni sami schválili jiné termíny, o kterých pak zjistili, že se jim nehodí do kalendáře.

Starosta Pavel Bartoš rád dlouze hovoří a píše o tom, že se mu nelíbí tzv. politické hry, které on vidí úplně za vším. Čím ale jiným, než úplně zbytečnou politickou hrou, je svolat zastupitelstvo jenom proto, aby Liběhrad ANO TOP09 okázale demonstroval sílu své arogance a schválil si jiné termíny dalších jednání – když přitom předtím právě tyto termíny sám prosadil a teď je najednou potřebuje změnit.

Nechce se věřit tomu, že měsíc od konání posledního zastupitelstva radnice neodpracovala žádný bod k jednání, který ze zákona potřebuje projednat v zastupitelstvu města. Buď to byl měsíc poněkud bez práce, nebo to byla podivná politická hra Liběhradu ANO TOP09 ukázat, že zastupitelstvo vůbec nepotřebují. Oboje je špatně.

Alespoň do zápisu jsme proto konstatovali:

Děkujeme za svolání tohoto zastupitelstva. Vítáme každou možnost kvalifikovaně s kolegy zastupiteli diskutovat o správě města.

Považujeme však způsob, jakým bylo toto zastupitelstvo svoláno, za zcela zcestný.

Svolat jednání zastupitelstva pouze s jedním bodem pro to, abychom upravili termíny jednání, aby vyhovovaly zástupcům Liběhradu, ANO a TOP 09, považujeme za flagrantní plýtvání penězi města za pracovní čas zaměstnanců, který musejí strávit přípravou jednání.

Doporučujeme proto členům rady města, aby vyčíslili náklady, které svým jednáním městu způsobili, a tyto refundovali darem městu či některé z jeho organizací či jím podporovaných akcí.