Libčice potřebují vnitřní sílu k vyjednávání s developery o nastavení podmínek pro novou výstavbu tak, aby byla výhodná pro město. Celá řada měst v České republice má za sebou smutnou zkušenost s neřízenou výstavbou. Proto je trend takový, že města či obce jsou v tomto ohledu stále aktivnější. Stejné to musí být v Libčicích.

Zásadní je správně nastavit podmínky spolupráce a pečlivě vyjednat rámcovou smlouvu o spolupráci včetně podmínek kompenzačního příspěvku, tedy podílu investora na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout v souvislosti například se zvýšením počtu obyvatel nebo nárůstu dopravy (infrastruktura, školky, školy, sportovní hřiště, kulturní vyžití a podobně) včetně detailní projektové dokumentace a vizualizace projektu a závazku developera realizovat projekt v oboustranně schválené podobě a možnosti odstoupení od smlouvy ze strany města v případě podstatného porušení či změny bez odsouhlasení města.

Jsem právník ve společnosti, která staví průmyslové objekty. Čili profesně pracuji na straně developera, kde se věnuji mimo jiné i zpracovávání obdobných smluv. Zároveň jsem se na vysoké škole zabýval právě tím, jak můžou obce regulovat rezidenční developerskou výstavbu. Města mají celou řadu možností jak nastavit developerským projektům mantinely tak, aby byla spolupráce oboustranně prospěšná. A v Libčicích to lze zvládnout také.

Ondřej Štellar