Od příštího roku by Libčice měly mít kompletní napojení na pražskou MHD. Vlaky by nově měly celý den jezdit po půl hodině. A přibude taky spoj v cca 23:10, čímž se zkrátí asi 100 minutová díra, která je dnes v tomto čase v jízdním řádu otevřená.

Zkrácení intervalu na půlhodinový má prioritu číslo jedna při určování jízdního řádu na rok 2017. To je výsledek dnešního jednání ohledně objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy mezi Středočeským krajem, zástupci obcí podél trati, Českými drahami, Správou železniční dopravní cesty a Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy. Za Libčice pověřilo zastupitelstvo jednáním Jiřího Sochora z Libcice2018.cz

Ve spolupráci s některými dalšími obcemi podél trati jsme Odboru dopravy tlumočili zejména požadavek na zavedení půlhodinového intervalu v průběhu celého dne. Zavedení takového intervalu totiž řeší i řadu dalších problematických situací na trati, zejména dlouhé přestupní časy na některé další spoje. V neposlední řadě je trať Praha – Kralupy poslední elektrifikovanou tratí kolem Prahy, kde se ještě po půlhodinách nejezdí. Libčice se také připojily k oficiálnímu dopisu, který tento požadavek Středočeskému kraji tlumočil.

Dle vyjádření Odboru dopravy středočeského kraje je tento požadavek hlavní prioritou pro tvorbu jízdního řádu na roky 2016 / 2017. V praxi to znamená, že s nejvyšší pravděpodobností budou od příštího jízdního řádu nově téměř celý den jezdit vlaky v intervalu 30 minut, a to i o víkendu. Třicetiminutový interval by měl začínat kolem šesté ráno s tím, že poslední vlak by měl z Prahy odjíždět ve 23:10. V delším výhledu se pak počítá s dalším zkrácením intervalu v ranní a odpolední špičce na 15 minut.

V souladu s usnesením zastupitelstva 10/6-2015 jsme vedle půlhodinového intervalu navrhovali také zavedení dalšího spoje s odjezdem z Prahy v čase cca 23:30 a ještě další spoj cca v 02:30. Byl tak splněn i požadavek na vlak před půlnocí, kdy nově by měl z Prahy odjíždět spoj zhruba ve 23:10. Návrh na noční vlak ve dvě ráno z Prahy se s úspěchem úplně nesetkal.

Uvedeným usnesením zastupitelstvo také uložilo radě informovat o možnosti připomínkování jízdního řádu veřejnost vyvěšením výzvy k připomínkování na úřední desce a publikováním výzvy na webu. Z tohoto zdroje případných připomínek jsem od Rady další připomínky neobdržel.

Letošní rok by také měl být posledním, kdy na trati budou ještě jezdit historické pantografy lidově zvané lochneska nebo žabotlam. Od dalšího jízdního řadu by měly být jen nové vlaky.

Jednání přineslo i jednu slabší zprávu, a to že SŽDC informovalo o tom, že se od srpna 2017 bude opravovat Negrelliho viadukt a bude po dobu dvou let uzavřený. To znamená, že vlaky nedojedou na Masarykovo nádraží a budou končit či odjíždět z Hlavního nádraží nebo z Holešovic, přičemž na Hlavním nádraží stále probíhají opravy, které se budou s opravou Negrelliho viaduktu alespoň po nějakou omezenou dobu překrývat, takže v Holešovicích budou vlaky začínat a končit s nejvyšší pravděpodobností alespoň po určitou dobu, ideálně jen jeden měsíc, srpen 2017.

Rád bych tedy poděkoval kolegyním a kolegům v zastupitelstvu za pověření k jednání o železničním jízdním řádu a konstatuji, že se ze tří požadavků podařilo naplnit dva s nejvyšší prioritou.

A je to supr zpráva, že konečně budeme mít v Libčicích víceméně plnohodnotnou pražskou MHD!

Zvláštní kredit patří LOSům, kteří na projednávání první upozornili. “Vlaky? Nás trápí taky.”